Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
top
logo

Odsłon : 101384

feed-image Feed Entries
Strona główna Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenia Dyrektora
Zarządzenie nr 14/2013 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 lipca 2013 20:16

Data 25 lipiec 2013r

Zarządzenie nr 14/2013

Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych

w Toruniu

w sprawie opłat za naukę w Kolegium na wydziale zaocznym i za powtarzanie roku

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn. zm), w związku z § 1 i § 2 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w KPSS w Toruniu w roku szkolnym 2013/2014

ustalam

§ 1

Terminy wnoszenia opłat w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

1. Za pierwszy semestr – zimowy – do 30 października 2013

2. Za drugi semestr – letni – do 30 marca 2014

3. Za powtarzanie semestru/ roku z powodu niezadowalających wyników w nauce – do 30 października 2013r za semestr zimowy i do 30 marca 2014r. za semestr letni

§ 2

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przesunięcia opłaty, bądź rozłożenia jej na raty, po uprzednim złożeniu pozytywnie zaopiniowanego przez opiekuna roku podania do dyrektora kolegium, popartego dowodami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Poprawiony: poniedziałek, 29 lipca 2013 20:17
 
Zarządzenie nr 13/2013 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 lipca 2013 20:13

Zarządzenie nr 13/2013

z dnia 25.07.2013

Dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych

w Toruniu

W sprawie posiedzenia Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

Na podst. Art. 39 ust1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty / Dz. U. Nr,. 67 z 1996r poz. 329 z póżn. zm. / oraz § 2 ust.1 Regulaminu Rady Programowej Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu , stanowiącego zał. do uchwały nr.8/07 Rady Programowej PSS z dnia 28.marca 2007r

 

Zarządza się, co następuje

 

§1

 

Zarządzam posiedzenie Rady Programowej w KPSS w Toruniu w dniu 30 września 2013r godz. 16.00

§2

 

Program posiedzenia Rady Programowej

1/ Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego na rok 2012/2013

2/ Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Kolegium za rok 2012/2013

3/ Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2012

4/ Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2013/2014

5// Przedstawienie planu pracy Kolegium za rok 2013/2014

6/ Przedstawienie projektu planu finansowego za rok 2014

7/ Sprawy bieżące

8/ Wolne wnioski

§3

Zobowiązuje Panią Martę Janiak do poinformowania wszystkich członków Rady Programowej o miejscu, czasie i porządku obrad

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 29 lipca 2013 20:15
 
Zarządzenie nr 12/2013 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 lipca 2013 20:11

25. lipiec 2013 rok

Zarządzenie nr 12 /2013

Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

zdawczo – odbiorczej

Na podstawie art. 4 ust. 5 w zw. z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 15/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości z dnia 20 czerwca 2012 r.

Zarządzam

§ 1

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z

1.Panią Ludmiłą Isbrandt Bartczak - inwentaryzację zdawczo - odbiorczą w pomieszczeniu nr.5 w ZSS w Toruniu oraz materiałów powierzonych pracownikowi, obejmującą spis wyposażenia pomieszczenia oraz materiałów powierzonych i będących w posiadaniu pracownika

2. Panią Janina Sandecką - inwentaryzację zdawczo - odbiorczą w internacie ZSS w Toruniu, obejmującą spis wyposażenia pokoi w internacie, kuchni i innych pomieszczeń internackich oraz materiałów powierzonych i będących w posiadaniu pracownika.

3. Panią Wiesławą Ziólkowską inwentaryzację zdawczo - odbiorczą w pomieszczeniu nr.5 w ZSS w Toruniu oraz materiałów powierzonych pracownikowi, obejmującą spis wyposażenia pomieszczenia oraz materiałów powierzonych i będących w posiadaniu pracownika

§ 2

Powołuję komisję inwentaryzacyjną oraz zespół spisowy w składzie zaproponowanym przez głównego księgowego ZSS w Toruniu :Krystyna Dobek – przewodnicząca komisji

Grażyna Fryc – sekretarz komisji

Marta Janiak– członek komisji

celem przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 30 września 2013r o godz. 10.00 w zakresie określonym w § 1 ust.1i 3 i o godz. 12.00 w zakresie określonym w § 1 ust.2

§ 3

Tryb, zasady i metody postępowania przy przeprowadzaniu inwentaryzacji w ZSS w Toruniu reguluje instrukcja inwentaryzacyjna, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/11 dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zlecam głównej księgowej w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu – Pani Katarzynie Beyger .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Poprawiony: poniedziałek, 29 lipca 2013 20:13
 
Zarządzenie nr 11/2013 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 lipca 2013 20:06

22. lipiec 2013 rok

Zarządzenie nr 11 /2013

Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

zdawczo – odbiorczej

Na podstawie art. 4 ust. 5 w zw. z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz na podstawie zarządzenia nr 15/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości z dnia 20 czerwca 2012 r.

Zarządzam

§ 1

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy z

1.Panią Bożeną Markowską - inwentaryzację zdawczo - odbiorczą w pomieszczeniu gospodarczym oraz środków powierzonych Pani B. Markowskiej, obejmującą spis wyposażenia pomieszczenia oraz środków czystości powierzonych i będących w posiadaniu pracownika

2. Panem Władysławem Kraczewskim - inwentaryzację zdawczo - odbiorczą w pomieszczeniu gospodarczym, obejmującą spis wyposażenia pomieszczenia oraz materiałów powierzonych i będących w posiadaniu pracownika.

§ 2

Powołuję komisję inwentaryzacyjną oraz zespół spisowy w składzie zaproponowanym przez głównego księgowego ZSS w Toruniu :

Krystyna Dobek – przewodnicząca komisji

Grażyna Fryc – sekretarz komisji

Ludmiła Isbrandt - Bartczak – członek komisji

Magdalena Bednarskaosoba przejmująca środki czystości

celem przeprowadzenia inwentaryzacji w dniu 30 sierpnia 2013r o godz. 10.00 w zakresie określonym w § 1 ust.1 i o godz. 12.00 w zakresie określonym w § 1 ust.2

§ 3

Tryb, zasady i metody postępowania przy przeprowadzaniu inwentaryzacji w ZSS w Toruniu reguluje instrukcja inwentaryzacyjna, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia nr 12/11 dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zlecam głównej księgowej w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu – Pani Katarzynie Beyger .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 
Zarządzenie nr 15/2013 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 lipca 2013 00:00

Data 25 lipiec 2013r

Zarządzenie nr 15 /2013

Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu

w sprawie opieki nad salami, nad oddziałami, rozliczenia nadgodzin w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn. zm)

ustalam

§ 1

1. Wykaz sal i osoby zobowiązane do opieki nad nimi, m.in.:

a) Dbania o estetyczny wygląd sali

b) Zgłaszania kierownikowi gospodarczemu wszelkich usterek i uwag

c) Wnioskowanie o dokonanie zakupu do sali niezbędnych pomocy naukowych, a jeśli nie można ich zakupić (do wykonania we własnym zakresie)

d) Dokonywanie raz w miesiącu przeglądu sali i potwierdzanie tego u kierownika gospodarczego

Wykaz sal i osoby odpowiedzialne za nie – załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2

Opiekę nad oddziałami:

1. Wydziały dzienne:

a) II rok - mgr K. Stalkowska

b) III rok – mgr Bogumiła Szczepanik-Krusińska

2. Wydziały zaoczne:

a) III rok – mgr G. Walecka Trocha

§ 3

1.Terminy rozliczenia nadgodzin: przedostatni dzień miesiąca, chyba, że jest to dzień wolny od pracy, to w piątek poprzedzający przedostatni dzień miesiąca.

2.Terminy rozliczeń semestralnych:

a) I semestr - do 14 lutego 2014

b) II semestr – do 16 czerwca 2014r

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013
Dyrektora ZSS w Toruniu z dnia 25 lipca 2013 r.

 

WYKAZ SAL I OSÓB ZA NIE ODPOWIEDZIALNYCH

sala 11 – mgr Bogumiła Szczepanik-Krusińska
sala 105 – mgr Zygfryd Kłosiewicz
sala 106 – mgr Katarzyna Stalkowska
sala 107 – dr Aneta Baranowska
sala 109 – mgr Dorota Kochmańska
sala 205 – mgr Zdzisława Polakowska
sala 206 – mgr Joanna Rucka
sala 207 – mgr Beata Rataj
sala 209 – dr Anna Kola
sala 08 i 09 – mgr Bożena Szczecka
biblioteka szkolna – mgr Grażyna Walecka-Trocha

 

Poprawiony: środa, 14 sierpnia 2013 00:27
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 34

bottom

Wykonane za pomoca Joomla!.